Copyright

Dret que té un autor, inclòs l'autor d'un programa informàtic, sobre totes i cadascuna de les seves obres i que li permet decidir en quines condicions han de ser aquestes reproduïdes i distribuïdes. Encara que aquest dret és legalment irrenunciable pot ser exercit de forma tan restrictiva o tan generosa com l'autor decideixi. El símbol d'aquest dret és ©.

» Glossari Moodle