Connector

És un petit programa, que es pot descarregar, que afegeix una nova funcionalitat a altre programa informàtic. Per exemple, cert connector permet a un visualitzador Web reproduir un determinat tipus d'àudio i / o vídeo.

» Glossari Moodle