Clic

Acció de tocar un comandament qualsevol d'un ratolí un cop col·locat el punter del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla per tal de donar una ordre a l'ordinador.

» Glossari Moodle