Adjuntar

És l'acció enviar un arxiu al costat d'un missatge. L'arxiu pot contenir qualsevol objecte digitalitzat, és a dir, pot ser text, gràfics, so, imatges fixes o en moviment, etc.

» Glossari Moodle