DCF

Filtre digital tipus pinta (DCF): La senyals de TV sovint combinen la informació relacionada amb els colors blancs i negres i la resta de colors en una sola senyal. El filtre digital tipus pinta (DCF, Digital Comb Filter) separa la informació relacionada amb la imatge en blanc i negre i la informació relacionada amb la imatge en color, garantint detalls de la imatge nítids sense el tipus de vibració d'imatge que s'experimenta amb les imatges més detallades.

» Glossari Televisió