DLTI

Es tracta d'una millora digital d'oscil lació de luminància, s'utilitza per millorar les transicions horitzontals dels senyals de luminanciaresultando en major nitidesa de la imatge.

» Glossari Televisió