DCDi

És el nom del processador que permet un processament d'imatge totalment en digital, ha estat creat pels famosos laboratoris Farudja. Emet directament en digital sense aquests processos de conversió i reconversió. Optimitza la qualitat de la imatge, especialment en grans polzades, perquè evita que la seva adaptació a aquest tipus de pantalles la imatge es pixel. A més com a virtut el DCDi efectua un escombrat progressiu de la imatge, excel lent prestació per imatges amb moviment.

» Glossari Televisió