AVL (Auto Volume level)

Atès que les diferents cadenes de televisió utilitzen diferents estàndards per transmetre els senyals de so, el sistema AVL ajusta el guany de les senyals d'àudio dels diferents canals per a que el nivell d'escolta sigui el mateix al commutar entre canals.

» Glossari Televisió