EEPROM

(Electrically Erasable Progammable Read Only Memory) Memòria de només lectura programable i borrable elèctricament. Xip de memòria que reté el seu contingut sense energia. Pot esborrar-se, tant dintre del computador com externament. En general requereix més voltatge per a l'esborrat que el comú de +5 volts usat en circuits lògics. Funciona com RAM no volàtil, però gravar en EEPROM és molt més lent que fer-lo en RAM.

» Glossari d'Informàtica