BIOS

(Basic Input Output System) Petit programa que coordina les activitats dels distints components d'un ordinador i comprova el seu estat. El terme es refereix, en general, al ROM BIOS en un computador personal, que conté certes parts del sistema operatiu.

» Glossari d'Informàtica