Token Passing

Protocol utilitzat en xarxes Arcnet i Token Ring el qual està basat en un esquema lliure de col·lisions, atès que el senyal (token) viatja d'un node o estació al següent node. Amb això es garanteix que totes les estacions tindran la mateixa oportunitat de transmetre i que un només paquet viatjarà alhora en la xarxa.

» Glossari d'Informàtica