Telnet

Servei d'internet amb el qual un usuari es pot connectar de forma remota a altra computadora, com si es fes des d'un terminal local, usualment pel port 23 . És preferible usar altres programes més actualitzats com ssh2, ja que telnet té vulnerabilitats.

» Glossari d'Informàtica