TCP

(Transmission Control Protocol) Protocol de Control de Transmissió. Forma de comunicació bàsica d'Internet la qual fa possible que qualsevol tipus d'informació (missatges, gràfics o àudio) viatge en forma de paquets sense que aquests es perdin i seguint qualsevol ruta possible.

» Glossari d'Informàtica