Talk

Protocol que permet a dues persones connectades a terminals situades en dos llocs distints, comunicar-se per escrit en temps real. És molt rudimentari i usat per a missatges breus, en la seva majoria xarxes unix/linux. Si no és necessari, preferiblement tancar el port 518 de talk

» Glossari d'Informàtica