Finestra de Recepció

Paràmetre de TCP que determina la quantitat màxima de dades que pot rebre l'ordinador que actua com receptor.

» Glossari d'Informàtica