VBScript

Virtual Basic Script. Llenguatge de programació per a WWW desenvolupat per Microsoft. Es destaca que VBScript i Javascript de Netscape són molt similars.

» Glossari d'Informàtica