Video Digital per a Emissió (DVB)

Format de video digital que complix els requisits per a ser considerat com Difusió (Broadcast) de manera que pot ser emès en qualsevol dels sistemes de televisió existents. Nou estàndard en dispositius d'emmagatzematge massiu amb format de CD però que arriba a decuplicar la seva capacitat.

» Glossari d'Informàtica