Coberta

Element constructiu que separa horitzontalment l'edifici de l'exterior. La seva funció és protegir els habitatges de la pluja i la neu i evitar que hi penetri la humitat. Per exemple, les teulades, els terrats i les terrasses.

» Glossari de Tecnologia