Unitat de Paquet

Petit programa situat entre la targeta de xarxa i el programa de TCP de manera que proporciona un interfície estàndard que els programes poden usar com si es tractés d'una unitat de disc.

» Glossari d'Informàtica