UNIX

Sistema operatiu especialitzat en capacitats de multiusuario i multitarea. Va ser la base inicial d'Internet. Entre les seves característiques més importants es troben: Redireccionamiento d'Entrada/Sortida
Alta portabilidad a l'estar escrit en llenguatge C, el que ho fa independent del maquinari.
Interface simple i interactiu amb l'usuari Els seus components bàsics són:
Kernel Part del sistema operatiu que resideix permanentment en memòria. Dirigeix els recursos del sistema, memòria, I/S d'arxius i processos. Shell Intèrpret de comandos. Interpreta i activa els comandos o utilitats introduïts per l'usuari. És un programa ordinari (executable) la particularitat del qual és que serveix de interface entre el Kernel i l'usuari. És també un llenguatge de programació (similar al C), i com a tal permet l'usar variables, estructures sintàctiques, entrades/sortides etc.
Programes La shell és un cas especial de programa. Són programes que són parts estàndard d'Unix (comandos de sistema, utilitats, etc), programes d'usuari (compilats) i shell scripts (comandos i sentències interpretades per una shell). Per a més info. faci clic aqui

» Glossari d'Informàtica