Usuari

Persona que té un compte en una determinada computadora per mitjà de la qual pot accedir als recursos i serveis que oferix una xarxa. Un usuari que resideix en una determinada computadora té una adreça única de correu electrònic.

» Glossari d'Informàtica