Rastrejador de Paquets Internet

Programa utilitzat per a comprovar si un Host està disponible degut al fet que envia paquets de control per a comprovar si dita host està actiu i els retorna.

» Glossari d'Informàtica