Frame

Opció que oferix el llenguatge HTML de dividir una pàgina web en diverses zones. Cadascuna de les quals pot tenir un contingut independent de les altres de manera que cada zona és així mateix un frame. Un frame també es defineix la capa d'enllaç de dades (datalink) que conté la informació de capçalera i cua que requereix una determinada xarxa de comunicacions.

» Glossari d'Informàtica