Firewall

Combinació de maquinari i programari la qual separa una xarxa d'àrea local (LAN) en dues o mes parts amb propòsits de seguretat. El seu objectiu bàsic és assegurar que totes les comunicacions entre aquesta xarxa i Internet es realitzin conforme a les polítiques de seguretat de l'organització que ho instal·la. A més, aquests sistemes solen incorporar elements de privadesa, autenticació, etc.

» Glossari d'Informàtica