Fibra Òptica

Tipus de cable que es basa en la transmissió d'informació per tècniques optoeléctricas mitjançant una combinació de vidre i materials plàstics. A diferència del cable coaxial i del parell trenat no es recolza en els impulsos elèctrics, sinó que transmet per mitjà d'impulsos lluminosos. És el mitjà físic per mitjà del com es poden connectar diverses computadores i es caracteritza per un elevat ample de banda i, per tant, una alta velocitat de transmissió amb poca pèrdua de senyal.

» Glossari d'Informàtica