FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntes Frequentes) - FAQs són documents que enlistan i responen les preguntes més comunes d'un tema en particular. Existeixen centenars o milers de FAQs de milers de distints temes.

» Glossari d'Informàtica