Servlet

Petita aplicació Java (applet) la qual s'executa en un servidor web i s'envia a l'usuari al costat d'una pàgina web a fi de realitzar determinades funcions, tals com l'accés a bases de dades o la personalització d'aquesta pàgines web.

» Glossari d'Informàtica