Servidor Web

Computadora dedicada a gestionar l'ús de la xarxa per altres computadores cridades clients la qual conté arxius i recursos que poden ser accedits des d'altres computadores o terminals.

» Glossari d'Informàtica