PDA

Personal Digital Assitant (Assistent Digital Personal) - Ordinador de petita grandària la principal funció de la qual era, en principi, mantenir una agenda electrònica. No obstant això, cada vegada més es va confonent amb els ordinadors de mà i de palmell.

» Glossari d'Informàtica