Paquet

Unitat de dades que s'envia a través d'una xarxa la qual es compon d'un conjunt de bits que viatgen junts. En Internet la informació transmesa és dividida en paquets que es reagrupen per a ser rebuts en la seva destinació.

» Glossari d'Informàtica