Pàgina Web

Resultat en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW després d'obtenir la informació sol·licitada. El seu contingut pot anar des d'un text curt a un voluminós conjunt de textos, gràfics estàtics o en moviment, so, etc. Algunes vegades el citat terme és utilitzat incorrectament en ordre de designar el contingut global d'un lloc web, quan en aquest cas hauria d'hauria de dir-se "lloc web".

» Glossari d'Informàtica