Servidor

Ordinador que està connectat directament a la xarxa Internet i que s'encarrega de transmetre i de rebre la informació.

» Glossari de Tecnologia

Servidor

Un node de xarxa que proporciona serveis a PCs clients; per exemple, accés a arxius, centre d'impressió o execució remota.

» Glossari d'Informàtica