Protocol

Descripció formal de formats de missatge i de regles que dos ordinadors han de seguir per a intercanviar aquests missatges. Un protocol pot descriure detalls de baix nivell de les interfícies màquina a màquina o intercanvis d'alt nivell entre programes d'assignació de recursos.

» Glossari d'Informàtica