Mòdem

Aparell que possibilita la connexió del nostre ordinador amb el servidor a través de la línia telefònica.

» Glossari de Tecnologia

Mòdem

Equip utilitzat per a adequar els senyals digitals d'una computadora a una línia telefònica o a una xarxa digital de serveis integrats (ISDN), mitjançant un processos denominats modulació (per a transmetre informació) i demodulación (per a rebre informació). La velocitat màxima que pot arribar a un mòdem per a línia telefònica és de 33 kBps, no obstant això els més comercials actualment són els de 28 kBps. Un mòdem ha de complir amb els estàndards de MNP5 i V42.bis per a considerar la seva adquisició. Els mòdems poden ser en interns (els quals es col·loquen en una ranura de la computadora) i en externs (que es connecten a un port serial de la computadora).

» Glossari d'Informàtica