Línies de Subscripció Digital

Tecnologia de transmissió que permet que els fils telefònics de coure convencionals transportin fins a 16 Mbps mitjançant tècniques de compressió. Hi ha diverses modalitats d'aquesta tecnologia, tals com ADSL, HDSL i RADSL, sent la Línia de Subscripció Asimètrica Digital (ADSL) la més utilitzada actualment.

» Glossari d'Informàtica