IP

Internet Protocol, Protocol d'Internet. Conjunt de regles que regulen la transmissió de paquets de dades a través d'Internet. S'han desenvolupat diferents famílies de protocols per a comunicació per xarxa de dades per als sistemes UNIX. El més àmpliament utilitzat és l'Internet Protocol Suite, comunament conegut com TCP / IP. És un protocol DARPA que proporciona transmissió fiable de paquets de dades sobre xarxes. El nom TCP / IP prové de dos protocols importants de la família, el Transmission Control Protocol (TCP) i l'Internet Protocol (IP). Tots junts arriben a ser més de 100 protocols diferents.

IP és l'adreça numèrica d'una computadora en Internet de manera que cada adreça electrònica s'assigna a una computadora connectada a Internet i per tant és única. L'adreça IP aquesta composta de quatre octetos com per exemple, 132.248.53.10

» Glossari d'Informàtica