Identificació d'usuari

(Username) Conjunt de caràcters alfanumèrics els quals serveixen per a identificar a un usuari per al seu accés a la xarxa.

» Glossari d'Informàtica