Filtre

Opció que solen oferixen les aplicacions de correu electrònic en virtut de la qual es realitzen de forma automàtica determinades accions de selecció sobre els missatges d'entrada o de sortida (copiar a un destinatari o transferir a una carpeta, eliminar, etc.) en funció del contingut d'un o més camps o zones d'aquests missatges ("Subject:", "From:", "To:", cos del missatge, etc.). És molt útil quan es vol deixar de veure el correu enviat per una determinada persona particularment indesitjable o des d'una adreça des de la qual són enviats missatges no sol·licitats o sense importància.

» Glossari d'Informàtica