Gateway

El significat tècnic es refereix a un maquinari o programari que traduïx dos protocols diferents o no compatibles. Gateway o passarel·la és un dispositiu, amb freqüència un ordinador, que realitza la conversió de protocols entre diferents tipus de xarxes o aplicacions. Per exemple, un gateway de correu electrònic, o de missatges, converteix missatges entre dos diferents protocols de missatges.

» Glossari d'Informàtica