Denegació de Servei

Incident en el qual un usuari o una organització es veuen privats d'un recurs que normalment podrien usar. Habitualment, la pèrdua del servei suposa la indisponibilidad d'un determinat servei de xarxa, com el correu electrònic, o la pèrdua temporal de tota la conectividad i tots els serveis de xarxa. En els pitjors casos, per exemple, un lloc web accedit per milions de persones pot veure's forçat temporalment a cessar d'operar. Un atac de denegació de servei pot també destruir programes i arxius d'un sistema informàtic. Encara que normalment és realitzat de forma intencionada i maliciosa, aquest tipus d'atacs pot també ocórrer de forma accidental algunes vegades. Si bé no sol produir-se robatori d'informació aquests atacs poden costar molt temps i diners a la persona o organització afectada.

» Glossari d'Informàtica