Accés Commutat

Connexió de xarxa la qual es pot crear i rebutjar segons es requereixi. Els enllaços de marcat per línia telefònica són la forma més senzilla de connexions amb accés commutat. Els protocols utilitzats generalment en aquest tipus de connexions són ESLIP i PPP.

» Glossari d'Informàtica