Accés Directe

Connexió de xarxa que està integrada a una xarxa d'àrea local (LAN) i forma parteix d'Internet ja sigui per connexió directa o a través d'una xarxa d'àrea metropolitana (MAN).

» Glossari d'Informàtica