Rebot

Situació en la qual un missatge de correu electrònic és retornat a causa de un error en el lliurament al destinatari. Generalment es presenta quan l'adreça del destinatari és inexistent, està mal escrita; o el servidor que rep els missatges del destinatari no està connectat a l'Internet.

» Glossari d'Informàtica