Cos del Missatge

Part del missatge de correu electrònic que conté el text que es desitja enviar al destinatari.

» Glossari d'Informàtica