CRM

Customer Relationship Management (Maneig de la Relació amb el Consumidor) -- Sistema automatitzat d'informació sobre clients l'objectiu dels quals és que aquests puguin ser atesos de la manera més personalitzada possible. Internet és un dels suports tecnològics més importants en CRM, alhora que un dels seus principals canals de comunicació amb els clients.

» Glossari d'Informàtica