Acoblament

Procés pel qual s’adapten diferents dispositius o subsistemes, i que té l’objectiu que les pèrdues energètiques (pèrdua del nivell dels senyals) siguin mínimes.

» Glossari de Tecnologia