Arxiu o fitxer de dades

Arxiu informàtic que conté una estructura de dades relacionades entre si, i que es troba en la memòria secundària. Pot contenir textos, imatges, fórmules, etc.

» Glossari de Tecnologia