Arqueta sifonal

Punt de connexió de la xarxa de sanejament amb la claveguera i que serveix de tancament hidràulic i impedeix que les pudors entrin a les cases pels desguassos.

» Glossari de Tecnologia