Arbre d'un mecanisme

És una barra, generalment cilíndrica, que gira i transmet un moviment de rotació.

» Glossari de Tecnologia