Acidificació

Procediment que consisteix a conservar els aliments dins d'una solució àcida, generalment vinagre. El medi àcid elimina i retarda considerablement la proliferació dels gèrmens patògens. L'oli també és utilitzat com a conservant.

» Glossari de Tecnologia